Online Marketing Ordbog

Amazon annoncering

Hvordan bruger jeg nemmest ordbogen?

Brug oversigten til højre i sidebaren som en indholdfortegnelse. Trykker du på linket om det du gerne vil læse om, bliver du automatisk taget ned til det sted hvor du kan få forklaret netop dette begreb og udtryk. Er du på en mobil enhed, er det ikke sikker du kan se sidebaren, og derfor må du scrolle dig ned til resultat i stedet.

Above the Fold

At have indhold “Above the Fold”, eller på dansk “over folden”, er det indhold man kan se uden at skulle scrolle ned af en side. Det er altså alt det som er synligt ved første øjekast når man er på en side, uden nogen form for manøvrering.

Algoritme

En algoritme er en matematisk betegnelse, som i forbindelse med online marketing ofte refereres i forbindelse med de store firmaer, herunder blandt andet Google, som bruger en algoritme til at udregne hvor i deres indeks websites skal placeres, ift. søgeord.

Alt tag

Et alt tag sætter man på billeder og kan hjælpe med at forklare robotter hvad billedet drejer sig om, hvilket har indflydelse på SEO. Du kan se teksten ved at kigge i kildekoden, eller hvis billedet er fjernet fra serveren, hvorefter teksten vil stå i rammen hvor billedet skulle have været.

Ankertekst

En ankertekst er den tekst som et link består af. Det kan fx være “klik her”, “læs mere” eller et keyword, hvilket blev misbrugt meget noget tid tilbage, som resulterede i at du nu kan straffes ved for mange links med money keywords i ankerteksten.

Backlink

Svarer i princippet blot til et link der refererer til et specifikt website, men har fået en anden betegnelse i SEO regi. Tænk derfor blot på det som værende et link der peger mod en hjemmeside.

Below the fold

Modsat Above the fold tales der her om alt det man ikke kan se når man lander på et website, uden at scrolle ned. Altså alt det indhold der ikke kan ses ved første øjekast, men hvor man aktivt som besøgende skal manøvrere for at se.

Black Hat SEO

En betegnelse om SEO hvor man bevidst gør alt for at snyde søgemaskiner som Google for at få de bedste placeringer på givne søgeord. Der er ikke tale om noget ulovligt, men blot direkte i modstridning med Googles retningslinjer, hvor man virkelig kan risikere at blive straffet med dårlige placeringer hvis/når det bliver opdaget.

Bounce rate

Også kendt som afvisningsrate definerer bounce rate procentdelen af besøgende som forlader et website med det samme efter at have besøgt det. En meget høj andel betyder at designet eller indholdet muligvis ikke er relevant for den besøgende, og kan anses for at være et tegn på kvalitet hvis den er lav. Et website som er lang tid om at loade kan også have en høj bounce rate, eftersom vi som internetbrugere bliver mere utålmodige hvert eneste år.

Broken links

Kan på dansk også benævnes som “brudte” eller “døde” links, og her er der tale om links som peger hen mod en side eller et website som ikke længere eksisterer. Lander man fx på en 404-side efter et klik på et link, er der enten tale om at siden er blevet fjernet eller flyttet.

Call to Action (CTA)

En Call to Action, forkortet som CTA, omhandler en opfordring til handling, at man forsøger at få sin målgruppe til at gøre noget helt bestemt. Et link med tekst som “Klik her”, annoncer med “Køb nu” eller “Spar 15% i dag” er opfordringer til at man som modtager skal foretage noget bestemt. Selv om det ofte virker indlysende hvad man skal i de givne tilfælde, selv uden en Call to Action, har flere undersøgelser vist, at en CTA løfter både klikrater og konverteringsrater.

Canonical

Et Canonical-tag blev opfundet efter mange problemstillinger ved duplicate content. Det bruges (eller det bør det i hvert fald) i webshops hvor man har stor risiko for netop duplicate content i sine kategorier med filtrering og sorteringsmuligheder. Her kan det være en fordel at sætte et rel=“canonical” tag på, for at fortælle Google og andre søgemaskiner, at der er tale om en side med samme indhold som en anden, blot vist anderledes. Læs evt. mere i Googles egen guide her.

Cloaking

Her er der tale om en SEO teknik hvor man prøver at snyde søgemaskinerne, altså en Black Hat teknik, med et trick hvor indholdet til søgemaskinernes robotter er anderledes end det de reelle besøgende ser.

CMS

CMS, som står for Content Management System, er et system hvor man nemmere har muligheden for at lave indhold på internettet, blandt andet med blogs og webshops. Det formindsker kravet om at kunne programmere selv, og gør det nemmere for almindelige mennesker at starte et website, eller i hvert fald administrere det efter det er blevet sat op. De mest brugte og kendte CMS er blandt andet WordPress, Magento, Drupal, Prestashop, Joomla og lignende.

Cookie

En cookie i IT-forstand er filer som gemmes på computeren, når man surfer på internettet, og er også kendt som http cookies, internet cookies, web cookies og browser cookies. Internetbrowsere gemmer ofte cookies på computeren når man som besøgende skriver information på en side, logger ind som bruger, lægger varer i indkøbskurve etc.

CPA

Forkortelsen af “Cost per Acquisition”, som betegner hvor meget man betaler for en konvertering, fx et salg i en webshop, en tilmelding til et nyhedsbrev eller lignende.

CPC

Står for “Cost per Click”, og betegner altså en klikpris, fx når man betaler for annoncer med Google AdWords eller i andre medier og søgemaskiner.

CPM

Forkortelsen for “Cost per Mille”, som betyder en pris for 1.000 visninger, fx ved bannerannoncering som man kan gennem Googles Display netværk eller lignende.

Crawl

Søgemaskinernes robotter “crawler” et website for at bestemme dets indhold og værdien er dette, som er med til at bestemme hvordan man rangerer i søgemaskinerne. Jo oftere man udgiver indhold, desto større sandsynlighed er der for at robotter kommer forbi oftere.

CTR

CTR, som betyder Click Through Rate, er den procentmæssige klikrate man fx modtager gennem annoncer med Google AdWords. Har man med en annonce fået 2 klik og 10 visninger, har man en CTR på 20%.

Dmoz ODP

ODP er en forkortelse for “Open Directory Project”, og Dmoz er et af de første linkkataloger der nogen sinde har eksisteret, og som den dag i dag stadig skaber værdifulde links. Det er svært at blive optaget, men det siges at Googles eget indeks til deres søgemaskine, i opstartsfasen startede ud med at bruge data fra netop dette katalog, hvilket er en af årsagerne til de har så stor en værdi ved link building.

Domæne

Et domæne, eller domænenavn, er den hjemmesideadresse (også kendt som URL) man skal skrive for at lande på et bestemt website – for dette website https://antonhoelstad.dk.

Duplicate Content

Også forkortet som DC, og kendetegner den problemstilling der opstår når det samme indhold, enten hele eller større dele, opstår på mere end én URL. En problemstilling som kan få stor konsekvens for dine placeringer på Google, og noget som de bestemt vurderer som en skidt ting, når de skal dele placeringer ud på søgeord i deres søgemaskine.

E-commerce

Også kendt som eCommerce, e-comm og electronic commerce svarer til e-handel, altså køb og salg online. En webshop vil derfor være en e-commerce hjemmeside, og man arbejder derfor indenfor netop e-commerce branchen.

Embedding

På YouTube har man muligheden for at vise videoer fra siden på sin egen hjemmeside. Det gøres via en kode, som står til højre for eller under videoen under ”Embed”, som indsættes på hjemmesiden hvor videoen skal være. Dette svarer altså til embedding af en andens video på ens eget website.

EMD

Forkortelsen for Exact Match Domain, og er noget der er i de seneste år er blevet diskuteret til hudløshed, om hvorvidt det er en fordel for SEO eller ej. Med et EMD er der tale om at købe et domænenavn som helt præcist er det keyword man gerne vil ranke på. Det virkede tidligere som en stor fordel, men bliver med tiden kun mindre og mindre værdifuldt, efter Googles nedjusteringer af deres værdi.

Exact Match

Der findes forskellige matchtypes som definerer hvor specifikt en given søgning er. Her er der 3 forskellige slags, Broad, Phrase og som i dette tilfælde Exact Match. Den eksakte matchtype fortæller at søgningen er blevet ramt helt præcist, hvor der i Broad match også kan være tale om forskellen mellem flertal og ental, synonymer og lignende.

Followers

En follower bliver også kaldt en fan, følger, ven, medlem eller lignende på et socialt medie. Altså én som anser dig eller din virksomhed for værende interessant nok til, at følge dig online. På den måde bliver man informeret om nyheder, indlæg og opslag på et social media.

Forum tråd

En tråd på et forum er det samme som en diskussion. Når man opretter et spørgsmål eller et diskussionsemne på et forum, svarer det en tråd. Deltagerne svarer derfor på en forum tråd, når de deltager i debatten.

Google AdSense

Google AdSense er beskrivelsen af det modsatte af Googles Display netværk. En annoncør på Google annoncerer altså på Display netværket, og hjemmesideejere kan vælge at have AdSense på deres website, som er disse reklamer. En hjemmesideejer kan derfor tjene penge på de der klikker på annoncerne via personens website.

Google robotter crawler

Et rigtig nørdeudtryk for mange kan være, når personer referer til, at Google robotter crawler en hjemmeside. Men det er faktisk meget simpelt, og kan forklares langt nemmere end man umiddelbart skulle tro. Google rangerer og indekserer hjemmesider i deres søgemaskiner ud fra søgeord og søgefraser ud fra deres algoritmer. Og måden de gør det på er ved brug af deres robotter, også tit refereret som spiders, som ”scanner” eller crawler hjemmesider for indhold.

Grey Hat SEO

Den grå version er en mellemting af Black Hat og White Hat, og altså der hvor man bevæger sig lige på grænsen mellem det som Google ser som værende i orden, og det som direkte er en modstridning af deres retningslinjer. Det er her de fleste bevæger sig, selv om det måske påstås at være White Hat.

Hjemmesiders hierarki

Et hjemmeside hierarki handler om den måde siderne er sat i forbindelse med hinanden, og at det helst skal give mening, både for de besøgende, men også for søgemaskiner. Normalt har man en forside som den øverste brik i en hjemmesides hierarki, og herunder nogle underside, og hver af dem har nogle under-undersider.

Htaccess

En .htaccess fil er endnu en fil som også er tilegnet søgemaskiner, lidt som robots.txt, dog med lidt andre muligheder. Med en .htaccess fil har man muligheden for, at viderestille de besøgende fra et domæne til et andet, uden at de selv skal ændre URL adressen. Derudover har man muligheden for, at overføre en evt. SEO værdi fra en side til en anden, hvis man en dag skifter domæne og URL. Dette kaldes for at redirecte, og er klart noget man skal sætte sig ind i, hvis man går op i søgemaskineoptimering (SEO). Udover at rewrite kan man mange andre ting med en .htaccess fil – men det er ikke noget vi vil komme yderligere ind på, da det ikke har en direkte effekt på online marketing for en hjemmeside.

Indeksering

Efter en søgemaskines robot har crawlet et website bliver dette indekseret i søgemaskinen, hvilket betyder at det nu kan findes blandt de mange milliarder af andre resultater i søgemaskinens indeks. Udgiver man fx en ny artikel skal en robot crawle den, før den er indekseret, og mulig at finde ved en søgning på eksempelvis Google.

Indgående links

Et indgående link er et link der peger på ens eget website. Hvis en person siger at han har 10 indgående links til sin blog, betyder det, at der er 10 forskellige links der linker til hans blog.

Keyword

Et keyword er blot et engelsk udtryk for søgeord, men kan også sagtens være defineret som en søgefrase, altså flere søgeord sat sammen. Man vælger typisk et søgeord, eller en gruppe af søgeord for en given underside, fx denne hvor målet er Wolt rabatkode.

Keyword density

En beregning mange foretager på deres hjemmesider er keyword density. Beregningen består i den procentdel et søgeord eller en søgefrase er repræsenteret på en enkelt side, ud af alle ordene.

Keyword Stuffing/Spam

Der var et tidspunkt hvor “Keyword density” var et meget omdiskuteret emne, som betyder at et givent søgeord skal være repræsenteret X procent af en sides totale antal ord. Overdrev man dette, og skrev det der blev misbrugt som udtrykket SEO-tekster, altså tekst skrevet til robotter, var der tale om keyword spam, eller pænere sagt keyword stuffing.

Konvertering

En konvertering er et andet ord for mål man kan have med sine besøgende, og kan være alt fra et salg i en webshop, en tilmelding til nyhedsbrev, mail via kontaktformular eller lignende.

Landing page

En landingsside svarer meget godt til selve navnet, en side man lander på, ved en eller anden form for interaktion. I marketing kan man have et eksempel, hvor virksomheden der skal reklameres for, laver en hel speciel side på deres hjemmeside, tilegnet kampagnen. Her vil man så rette alt aktivitet fra kampagnen mod netop denne landingsside, og vil derfor have mulighed for at måle helt specifikt, hvilken effekt ens investering og marketingkroner har vist sig at have.

Lead generering

En lead generering er definitionen på at lede en person til at gøre noget bestemt. Man bruger ofte udtrykket lead i forbindelse med affiliate marketing, hvor man prøver at lede de besøgende over på virksomhedens hjemmeside, for at gøre noget bestemt. Det kan både være at tilmelde sig til nyhedsbrevet, bestille et tilbud, kontakter salgsafdelingen, køber en vare eller lignende.

Link building

Bruges om den disciplin at skabe eller bygge links til sit eget website, og som af de fleste vil betegnes som den eneste del af Off-Page SEO. Muligvis den vigtigste disciplin at mestre, men uden tvivl også den sværeste og mest risikable.

Link juice

Den værdi der videresendes gennem links, og det man forsøger at opbygge en stor mængde af gennem linkbuilding. Jo mere juice desto mere værdi giver et link. Vil du høre mere om hvordan du kan få fat i noget mere link juice vil jeg foreslå dig at tage et kig på mine linkbuildingpakker

Linkprofil

En linkprofil er det overordnede billede af de links der peger til et website, og kan være en naturlig og unaturlig linkprofil. Googles Penguin Update forsøger netop at opprioritere websites med en naturlig linkprofil, og de med en unaturlig med stor andel af spamlinks kan risikere at blive straffet med dårligere placeringer, eller en direkte ekskludering fra Googles indeks.

Nofollow

At sætte nofollow på et link betyder at linket ikke videregiver PageRank til den destination der linkes til. Bliver ofte forvekslet med noindex, men der er meget stor forskel på de to tags.

Noindex

Man kan sætte noindex på en side hvis man ikke vil have at den skal indekseres af søgemaskiner som blandt andet Google. Kan være en god idé hvis der er tale om tyndt indhold, duplicate content eller lignende, som uden et noindex kunne skabe store SEO problemer for et website.

Organiske søgeresultater

Organiske søgeresultater er det samme som de naturlige søgeresultater der fremgår i søgemaskinerne. Altså det man tilstræber sig efter at forbedre, når man fokuserer på søgemaskineoptimering. De organiske søgeresultater er placeret under online annonceringen, som på ved Google søgninger er defineret som Google AdWords.

Organisk trafik

Ligesom flere bruger udtrykket naturlig trafik, er organisk trafik de besøgende man modtager gennem søgemaskiner, som er indikationen af, at man ikke betaler sig til sine placeringer, og får de besøgende pga. sin høje relevans for en given søgefrase.

PageRank

PageRank er en værdi Google har opfundet, som måler værdien af de indgående links der er til et website, på en skala fra 1-10. Værdien bliver ikke brugt til meget længere, men var engang en af de faktorer mange kiggede på når de arbejdede med SEO, og specielt link building.

PPC

Pay per Click er uddybelsen af denne forkortelse, og her tales der om online medier og annoncering, hvor man betaler pr. klik man får, som den anden vej betegnes som CPC, den pris man betaler pr. klik.

Redirect

En redirect er en automatisk videresendelse fra en URL til en anden, som man kan bruge hvis man får et nyt domæne, eller at en artikel bliver flyttet fra et sted til et andet. Her er der to versioner, en 301-redirect som er en permanent flytning, som videresender link juice til den side der redirectes til, og en 302-redirect som er midlertidig, og ikke giver værdi videre.

Robots.txt

Det er muligt, at placere en fil på en ens hjemmeside, som kun er rettet til søgemaskinerne, for at give dem information om ens hjemmeside. Robots.txt er den ene af dem, og her har man mulighed for, at fortælle søgemaskinerne, at den ikke skal læse områder af ens hjemmeside. Filen er derfor ikke nødvendig for dem, som ikke har områder af hjemmesiden som ikke skal indekseres, men for nogen vil den være essentiel. De tidspunkter hvor man bør bruge en robots.txt fil er, når man vil undgå at blive ramt af duplicate content på sin egen side. Nogle virksomheder har alt deres tekstindhold i pdf-filer på deres domæne, som er en direkte kopi af den tekst der er på selve hjemmesiden, og som de besøgende kan læse. Her vil det være klogt, at udelukke søgemaskinerne fra, at indeksere området på hjemmesiden med de filer, der er kopi af indholdet.

ROI

Forkortelsen for Return of Investment, og omhandler altså i hvilken grad man får profit tilbage for sin investering eller ej. ROMI, Return of Marketing Investment handler altså om hver gang man investerer en krone, hvor meget profit der skabes i gennemsnit ud fra denne investering.

Search Engine Advertising (SEA)

Søgemaskineannoncering er det vi i Danibu kalder for online annoncering, eftersom vi tilbyder flere annonceringsmuligheder end kun dem i søgemaskiner. Altså de annoncer som man ser rundt om de organiske søgeresultater som kan forbedre med den rette søgemaskineoptimering (SEO). Man kan derfor sige, at search engine advertising indeholder Google AdWords, Yahoo Search Marketing, og annoncering i Bing.

Search Engine Marketing (SEM)

Der findes efterhånden utallige diskussioner på internettet om, hvordan man definerer de forskellige former for internet marketing der kan laves i søgemaskiner. Søgemaskinemarketing, også forkortet på engelsk som SEM, er efter vores mening ”paraplyen” som indeholder de forskellige discipliner indenfor markedsføring i søgemaskinerne. Altså er Search engine marketing (SEM) den overordnede definition, som både indeholde søgemaskineoptimering (SEO), samt online annoncering, også kendt som Search engine advertising (SEA).

SERP

Står for Search Engine Result Page, og er altså en simpel og kort betegnelse for en side med resultater efter en søgning på fx Google eller en anden søgemaskine.

Sitelinks

Når der tales om sitelinks kan der referes til to forskellige discipliner – enten online annoncering i søgemaskiner, eller SEO. Funktionen er den samme, at man, hvis man har godt og relevant indhold, kan få vist ekstra links under sit normale resultat, betalt eller gratis. Man kunne også kalde dette for “underlinks”, “undersidelinks” eller lignende.

Sociale medier

Det bedste eksempel på et socialt medie er Facebook, altså et online community, hvor andre personer kan være sociale med andre. Social Media Marketing (SMM) er derfor for manges vedkommende et synonym for markedsføring på Facebook, men der er andre end netop denne.

Splittest

At splitteste noget betyder at man tager to forskellige versioner af noget, fx en landingsside eller en annonce, og tester dem mod hinanden. Måden dette gøres på er at man med et script eller et system kan få lige mange besøgende til at se hver af de forskellige versioner, og resultatet af den som klarer sig bedst, vinder splittesten.

Søgefraser

En søgefrase svarer til et søgeord, dog med flere ord, altså en frase. ”Marketing” er et søgeord, hvor ”Online Marketing” er en søgefrase. Der er normalt langt mindre konkurrence på en søgefrase end på et søgeord, eftersom det er mere specielt, og tættere på en niche.

Title tag

Et title tag er den titel på en side man kan se øverst i sin browser, og den titel som Google bruger som overskrift hvis siden findes på en søgning i deres søgemaskine. Muligvis den vigtigste On-Page SEO faktor overhovedet.

Top-of-Mind

Når der bliver snakket om at være “top-of-mind” handler det om at virksomhed gerne vil have så stor brand awareness, altså et så stærkt brand, at når de potentielle kunder tænker på de produkter eller ydelser som virksomheden sælger, at virksomheden automatisk dukker op i deres tanker. Altså har virksomhedens brand en så stor værdi for forbrugerne, at de automatisk tænker på virksomheden, hvis de mangler noget som virksomheden sælger.

Tracking

Man bør altid sætte tracking op på sit website – i hvert fald hvis man gerne vil se hvilke effekter ens website og markedsføring online har. Der findes masser af forskellige systemer der kan gøre det, men det mest kendte og brugte, som endda også er gratis, er Google Analytics.

Udgående links

Når der tales om udgående links betyder dette at der bliver linket væk fra et website. Fx kan en artikel have 10 links til andre hjemmesider som er kilder, og dette vil derfor betyde at netop denne side har 10 udgående links.

URL

URL står for “Uniform Resource Locator”, og betyder i bund og grund blot hjemmesideadresse, eller domæne, og denne blogs URL er fx https://antonhoelstad.dk.

USP

Står for “Unique Selling Proposition”, og bruges om en virksomhed eller et produkts helt unikke egenskab der skiller dem/det ud fra mængden og konkurrenterne.

Webinar

Et webinar er en moderne og teknologisk måde at afholde kursus og/eller seminar online. På den måde har muligheden for at afholde et møde med mennesker fra overalt i verden, uden at tænke på transporttid og omkostninger i forbindelse med rejse, ophold etc. Der er mange fordele ved at deltage i et webinar udover de penge og den tid der spares. Det er nemmere at optage både lyd og billede, og man har stort set de samme muligheder som ved et fysisk møde.

White Hat SEO

Det modsatte af Black Hat SEO, og bruges omkring mennesker der forsøger at lave SEO hvor man opfylder alle Googles retningslinjer, og virkelig gør alt efter bogen. Normalt ikke en særlig effektiv løsning, men prisværdig.

XML sitemap

En del af Google Webmaster Tools er et XML sitemap, som er et sitemap man kan lave til deres søgemaskine. Det er en måde at gøre det nemmere for Googles robotter at crawle på en hjemmeside, så de nemmere kan forstå hjemmesiders hierarki, og sidernes forbindelse til hinanden. Der er nogle som mener, at det kan skade en hjemmeside at have et XML sitemap, men det er en holdning uden reelt grundlag. Eftersom Google selv tilbyder en service hvor man kan lave det direkte til deres egen søgemaskine, ville det være underligt, hvis det ikke var en god ting at bruge.

[rating_form id=”1″]